Termeni si conditii
I. Condiţii generale de utilizare a site-ului web BEREȘdent.ro (1) Aceste Condiţii generale de utilizare se referă la utilizarea site-urilor web (denumite în continuare "site-ul web") puse la dispoziţie de DR.NOI SRL şi întreprinderile afiliate din concern (împreună denumite în continuare "BERESDENT.RO"). (2) Această pagină Conţine condiţiile generale de utilizare a site-ului web. Prin accesarea sau utilizarea site-ului web (denumită în continuare "utilizarea"), toţi utilizatorii şi vizitatorii (denumiţi în continuare "utilizator") acceptă valabilitatea Condiţiilor generale de utilizare a site-ului web. BERESDENT.RO îşi rezervă dreptul de a modifica oricând Condiţiile generale de utilizare a site-ului, după cum consideră necesar. (3) Soluţie alternativă pentru utilizatorii înregistraţi: Dând click pe butonul de acceptare sau de trimitere, utilizatorul se obligă să accepte Condiţiile generale de utilizare a site-ului web. DR.NOI SRL îşi rezervă dreptul de a modifica oricând aceste Condiţii generale de utilizare a site-ului, după cum consideră necesar. Pentru a putea beneficia în continuare de prestaţiile oferite de DR.NOI SRL, utilizatorul va reînnoi acceptarea Condiţiilor generale de utilizare a site-ului după modificarea acestora, dând click pe butonul "accept" sau "trimite". (4) DR.NOI SRL oferă pe site-ul web informaţii despre acestă branşă relevante pentru clienţi, partenerii de transport şi aspiranţii la un loc de muncă în cadrul companiei. Unele servicii pot fi accesate doar de utilizatori înregistraţi. (5) DR.NOI SRL îşi rezervă dreptul de a suspenda total sau parțial site-ul web sau a modifica conţinutul acestuia sau serviciile legate de acesta. DR.NOI SRL nu garantează în niciun fel disponibilitatea permanentă a site-ului web al BERESDENT.RO. Nimeni nu este îndreptăţit să ridice pretenţii legate de utilizarea sau menţinerea site-ului web BERESDENT.RO. II. Drepturi de proprietate intelectuală (1) Întregul conţinut al site-ului web (ilustraţii, texte, formulări, mărci, imagini, filme video, elemente grafice) constituie proprietatea intelectuală a DR.NOI SRL sau a partenerilor contractuali ai acestuia. Prin utilizarea site-ului web al BERESDENT.RO utilizatorului nu i se transmite niciun drept de licenţă sau alt drept care i-ar permite să se folosească de drepturi legate de site-ul web (de exemplu drepturi de proprietate industrială, drepturi de autor şi drepturi conexe etc.). Sunt interzise modificarea, copierea, multiplicarea, folosirea, completarea sau orice alt fel de utilizare a mărcilor, designului, imaginilor, textelor, unor fragmente de text sau a oricărui alt conţinut de pe site-ul web BERESDENT.RO, fără acordul în scris prealabil al acestuia. O excepţie o constituie multiplicarea, valorificarea sau utilizarea materialelor puse la dispoziţie pe site în mod explicit pentru a fi folosite cu acest scop. III. Răspundere (1) DR.NOI SRL răspunde pentru eventuale daune cauzate utilizatorului în urma folosirii site-ului web al BERESDENT.RO, doar dacă acestea au fost produse cu intenţie sau din neglijenţă gravă. (2) DR.NOI SRL nu îşi asumă nicio răspundere pentru daune sau pierderi directe sau indirecte, imediate sau subsecvente suportate de utilizator, indiferent dacă acestea rezultă din răspunderea contractuală, din pretenţii de plată a unor daune interese (incluzând neglijenţa) sau din alte cauze de orice fel, dacă aceste pierderi sau daune aparţin următoarelor categorii:: (i) Beneficiu nerealizat şi daune subsecvente (ii) Pierderi accidentale şi beneficiu nerealizat (iii) Pierderea de oportunităţi de afaceri (iv) Deteriorarea prestigiului companiei (good will) şi pierderea de date. (3) DR.NOI SRL a depus toate eforturile posibile pentru ca informaţiile puse la dispoziţie pe site-ul web al BERESDENT.ROsă fie corecte şi complete la momentul publicării lor pe site. DR.NOI SRL nu îşi asumă niciun fel de obligaţii, nu răspunde legal pentru lipsa de conformitate şi nu garantează în niciun fel pentru informaţii puse la dispoziţie pe site-ul web, ca de exemplu fişiere descărcabile, servicii oferite de terţi, linkuri externe sau alte conţinuturi care pot fi accesate în mod direct sau indirect pe site-ul web al BERESDENT.RO, pornind de la acest site. De asemenea, DR.NOI SRL îşi rezervă dreptul de a modifica şi completa informaţiile puse la dispoziţie fără informare prealabilă. (4) DR.NOI SRL nu răspunde pentru daune provocate de utilizarea necorespunzătoare sau abuzivă a contului de utilizator de către utilizatorul însuşi, de utilizarea abuzivă sau pierderea datelor de identificare sau a datelor salvate de către utilizator. IV. Disponibilitate (1) DR.NOI SRL depune toate eforturile pentru a asigura continuitatea administrării şi punerii la dispoziţie a site-ului web - în măsura posibilităţilor tehnice, economice, organizatorice şi specifice companiei. (2) DR.NOI SRL nu răspunde legal pentru lipsa de conformitate şi nu garantează în niciun fel că site-ul web al BERESDENT.RO sau conţinutul său se vor afla în mod continuu la dispoziţia utilizatorilor, că acestea sunt puse la dispoziţia utilizatorilor, că nu conţin greşeli sau că greşelile se corectează, şi că site-ul web al BERESDENT.RO sau alte resurse care servesc la existenţa acestuia (de exemplu serverul) nu sunt afectate de viruşi sau alte elemente periculoase. DR.NOI SRL îşi declină în mod explicit, în limitele permise de lege, orice răspundere pentru daune de orice fel provocate de punerea la dispoziţie a site-ului web al BERESDENT.RO sau a resurselor anexe care servesc la existenţa acestuia. (3) DR.NOI SRL îşi declină orice răspundere pentru perioadele de timp în care site-ul nu se poate accesa din motive tehnice sau datorită altor probleme. V. Linkuri către pagini externe Site-ul web al BERESDENT.RO conţine linkuri externe către pagini ale unor terţi. DR.NOI SRL nu are nici o influenţă asupra disponibilităţii, calităţii şi conţinutului paginilor externe conectate prin linkuri şi nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care conţinutul acestor pagini încalcă legile în vigoare sau provoacă în alt mod daune utilizatorilor. VI. Încărcarea de material nociv  DR.NOI SRL interzice încărcarea pe site-ul BERESDENT.RO de programe pentru calculator, fişiere şi alte materiale conţinând elemente capabile să distrugă şi/sau să întrerupă funcţionalitatea site-ului, ca de exemplu viruşi, fişiere manipulate, fişiere "ascunse" (de exemplu imagini integrate în fişiere audio), viermi, troieni sau boţi pentru scrolling, afişarea mai multor ecrane sau pentru alte tipuri de activităţi, care afectează integritatea şi funcţionalitatea site-ului web sau a comunicării online în general. VII. Atacuri electronice (1) Sunt interzise orice fel de atacuri electonice împotriva site-ului web al BERESDENT.RO sau a oricăror alte date ale DR.NOI SRL aflate în corelaţie cu site-ul precum şi orice atacuri electronice împotriva datelor utilizatorilor. (2) Fiecare atac electronic va avea ca urmare excluderea imediată a utilizatorului care l-a cauzat şi va atrage după sine consecinţe de drept penal şi civil. II. Prevederi suplimentare Prezentul Contract este guvernat de legea romana. Prezentul Contract este supus in integralitatea lui legii romane. Orice litigii derivate din interpretarea si executareea prezentului Contract se vor solutiona anterior, pe cale amiabila; in cazul in care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi dedus instantelor de judecata competente material din Bucuresti, carora partile le confera competenta materiala conventionala
Cabinet Stomatologic Drumul Taberei
COOKIES   l   GDPR   l   TERMENI SI CONDITII                                                                                                                                 Web & Graphic design: www.hellodigital.ro
Programari: 0762.537.297
cabinet stomatologic sector 6
ACASA          SERVICII STOMATOLOGICE          GALERIE IMAGINI          MEDIC STOMATOLOG          CAZURI          PRETURI          OFERTE          CONTACT
Fiecare zâmbet are o poveste ...                                 ... pe care o construim împreună!